Damian Janiszewski – Trener personalny

Tag: metoda 6-12-25

Metoda 6-12-25

Metoda 6-12-25 specjalny rodzaj tri-setu czyli trzech ćwiczeń wykonanych z rzędu dla tej samej grupy mięśniowej przy minimalnym odpoczynku pomiędzy. Ostatnie ćwiczenie w tri-secie kończy